Let's go!

Tijd om je opstart als btw-plichtige ondernemer te overlopen.

Al kunnen we vooral de (financiële) voordelen van een btw-plichtige activiteit benadrukken. Zeker met software als Dexxter die het zo eenvoudig maakt om een btw-aangifte in te dienen. Meer daarover later in de cursus met concrete voorbeelden.

Soms zal je misschien het gevoel hebben dat er heel veel op je afkomt tijdens de opstart van je eenmanszaak. Dat is perfect normaal, laat dat je zeker niet afschrikken. Gelukkig zijn er ook de erkende ondernemingsloketten, dat zijn bedrijven die door de overheid in het leven zijn geroepen om mensen te begeleiden tijdens hun opstart als zelfstandige. Meer daarover later!

Weet ook dat veel overheidsdiensten nog steeds communiceren per post, waardoor je brievenbus al eens behoorlijk vol kan raken tijdens deze opstartperiode.

Zoals gezegd kan je voor je opstart beroep doen op een erkend ondernemingsloket, denk daarbij aan Acerta, Liantis, Xerius etc. Je kan ofwel (op afspraak) langsgaan in één van hun vestigingen ofwel hun digitale tools gebruiken om je opstart in 1-2-3 af te ronden.

Als je kiest voor een eenmanszaak zijn er een aantal zaken die er altijd bij komen kijken, we kunnen die bij benadering onderverdelen in drie categorieën:

1) KruispuntBank der Ondernemingen (KBO)

2) Belasting op de Toegevoegde Waarde (btw)

3) Sociaal verzekeringsfonds

Last updated