Voorbeeld!

In ons voorbeeld gaan we er even van uit dat je een werknemer bent, maar ondertussen de sprong hebt gewaagd en ook aan de slag bent als zelfstandige in bijberoep.
Als werknemer heb je vorig jaar exact 40.000 euro bruto op jaarbasis verdiend. Dat is dus de som van je maandelijks brutoloon, maar evengoed je vakantiegeld, overuren, enzovoort.
Ook als zelfstandige in bijberoep heb je niet stilgezeten, want je hebt vorig jaar verkoopfacturen opgemaakt voor in totaal 6.000 euro (exclusief btw).
Het was je opstartjaar als zelfstandige in bijberoep en je hebt ook behoorlijk wat uitgegeven aan marketing, klein bureaumateriaal en wat opstartkosten hier en daar. Al deze uitgaven samen hadden een totaal kostenplaatje van 3.000 euro (exclusief btw).
Je hebt dus een bruto inkomen als werknemer van 40.000 euro en daarbovenop nog een winst uit de zelfstandige activiteit van 3.000 euro (= 6.000 euro inkomsten - 3.000 euro uitgaven).
Die twee bedragen moeten we voor de personenbelasting simpelweg bij elkaar optellen en op deze 43.000 euro zal je worden belast in de schijven van de personenbelasting. Die schijven van de personenbelasting zien er als volgt uit:
Inkomstenschijven
% aan te betalen personenbelasting
€ 9.270 - € 13.870
25%
€ 13.870,01 - € 24.480
40%
€ 24.480,01 - € 42.370
45%
€ 42.370,01 - ...
50%
(*Inkomsten 2022 (Deze schijven worden jaarlijks geïndexeerd))
Om ons bovenstaand voorbeeld af te ronden nemen we dus onze eerste schijf van €9.270 tot €13.870 aan 25% belastingen -> €1.150 personenbelasting.
Dan volgt de tweede schijf van €13.870,01 tot €24.480 aan 40% belastingen -> €4.244 personenbelasting.
Vervolgens de derde schijf van €24.480,01 tot €42.370 aan 45% belastingen -> €8.050,50 personenbelasting.
Als laatste nog een klein stukje in de hoogste schijf, we hadden namelijk een inkomen €43.000. Dat maakt €42.370,01 tot €43.000 aan 50% belastingen -> €315personenbelasting.
Vervolgens tellen we alles op, zijnde: €1.150 + €4.244 + €8.050,50 + €315= €13.759,5 aan te betalen personenbelasting.
Deze persoon moet dus alles bij elkaar €13.759,5 aan personenbelasting betalen, een stevig totaalbedrag!
Gelukkig heb je gedurende het jaar al heel wat voorschotten betaald op dit totaalbedrag. Misschien zelfs zonder dat je het wist, namelijk via je loonbrief als werknemer. Want je brutoloon op jaarbasis was dan wel €40.000, maar dat is niet wat je effectief op je bankrekening ontvangt als nettoloon.
Iedere maand opnieuw kan je op je loonbrief 'bedrijfsvoorheffing' terugvinden, dat is het verschil tussen je brutoloon en je nettoloon. Die bedrijfsvoorheffing is een automatisch voorschot op je te betalen personenbelasting.
Vaak is deze bedrijfsvoorheffing bij werknemers zelfs redelijk hoog. Voeg daar nog een paar belastingvoordelen aan toe zoals dienstencheques & kinderen ten laste. En heel wat Belgen komen uit op een personenbelasting die zelfs in hun voordeel is, ze krijgen dus jaarlijks een stukje teruggestort.
Dexxter beschikt uiteraard over te weinig gegevens om je volledige personenbelasting in kaart te brengen. Alle informatie over je werknemersstatuut & de fiscale voordelen die je kan hebben als werknemer hebben we uiteraard niet.
Alles wat te maken heeft met je zelfstandige activiteit zal Dexxter wel in beeld brengen. Dexxter houdt rekening met de belastingschijf waarin je je bevindt op basis van je werknemersstatuut en de inkomsten en uitgaven die je hebt als zelfstandige. Zo zie jij hoeveel je moet betalen aan personenbelasting op basis van je zelfstandige activiteit.
Concreet! Je eerste jaar als zelfstandige in bijberoep loopt vlotjes en de winst loopt stevig op. Dexxter zal je via de module personenbelasting laten weten dat je €1.500 aan te betalen personenbelasting moet voorzien, enkel en alleen op basis van je zelfstandige activiteit.
Denk dan zeker even terug aan je belastingbrief van voorgaande jaren, voor je opstart als zelfstandige in bijberoep. Het is perfect mogelijk dat je door je werknemersstatuut en een aantal fiscale voordelen (zoals een lening voor je woning, kinderen ten laste, dienstencheques, ...) bijvoorbeeld €2.000 personenbelasting terugkrijgt.
De belastingsimpact van je zelfstandige activiteit is dus €1.500. Maar door je werknemersstatuut en andere fiscale voordelen krijg je €2.000 terug. Conclusie, je gaat nog €500 effectief terugkrijgen.
Dexxter laat je dan weten dat je €1.500 moet voorzien aan te betalen personenbelasting op basis van je zelfstandige activiteit. Maar uiteraard mag je dit nog verrekenen met de €2.000 aan personenbelasting die je normaal zou terugkrijgen puur op basis van je werknemersstatuut. Daardoor zal je in realiteit nog steeds €500 terugkrijgen, al is de belastingimpact van je zelfstandige activiteit dus wel degelijk €1.500.
Omdat Dexxter je vertelt hoeveel je moet voorzien, ben je je er bewust van dat je eigenlijk wel personenbelasting moet betalen op de winst van je zelfstandige activiteit. Ook al voelt het misschien niet helemaal zo aan omdat je toch nog wat personenbelasting teruggestort krijgt.