De belastingvrije som

Misschien heb je het in het voorbeeld van de personenbelasting opgemerkt, maar de eerste belastingschijf begint pas bij €9.270 (bedrag 2022). Dat is zeker geen typo, want de eerste €9.270 aan inkomsten zijn effectief vrijgesteld van personenbelasting.
Elke Belg heeft elk jaar opnieuw recht op een belastingvrije som en dat mag je vrij letterlijk interpreteren als een bedrag aan inkomsten volledig vrijgesteld van personenbelasting.
Het kan zijn dat het concept belastingvrije som je niet direct bekend voorkomt, hoewel je misschien al enkele jaren als werknemer aan de slag bent. Geen nood, je belastingvrije som is wel degelijk benut geweest. Van zodra je een loonbrief als werknemer krijgt, gaat je werkgever namelijk rekening houden met het feit dat jij als werknemer een belastingvrije som hebt.
Er zal dus bij de berekening van je maandelijks brutoloon minder bedrijfsvoorheffing (dat voorschot op je personenbelasting) worden afgehouden net door die belastingvrije som.
Tip! Je hebt misschien al eens gehoord dat studenten geen belastingen betalen op studentenjobs. Dat klopt, maar dat heeft niets te maken met het feit dat ze student zijn. Elke Belg heeft elk jaar opnieuw recht op een eerste €9.270 die belastingvrij kan worden verdiend. Studenten dus ook.