Beroepsmatig percentage

We zijn er bij Dexxter van overtuigd dat je heel eenvoudig door de invoerschermen kan wandelen, maar willen toch graag even stilstaan bij het beroepsmatig gebruik van een uitgave.

Als ondernemer kun je heel wat items aankopen die je helpen om je onderneming verder uit te bouwen. Bij sommige uitgaven is het evident dat ze helemaal in teken van je onderneming staan, zoals de aankoop van klein bureaumateriaal, misschien enkele handelsgoederen, enzovoort.

Zo’n aankopen zijn helemaal in functie van je onderneming. Om het in vakjargon te verwoorden: hun percentage beroepsmatig gebruik is 100%. Heb je een uitgave gedaan van 50 euro met een beroepsmatig percentage van 100%, zal die volledig meetellen als beroepsmatige uitgave voor je boekhouding.

Het kan echter ook minder evident zijn. Denk bijvoorbeeld aan uitgaven die betrekking hebben op je privéleven, maar ook (een stukje toch) hun nut hebben voor je onderneming. Je gebruikt je GSM-abonnement om contact te houden met vrienden en familie, maar belt uiteraard ook wel eens naar klanten en leveranciers. Ook de elektriciteitsfactuur van je woning is uiteraard voor een groot stuk privé, maar het licht brandt ook als je wat mailtjes aan het typen bent voor je zelfstandige activiteit in bijberoep.

Het is niet evident om voor deze uitgaven een percentage beroepsmatig gebruik in te schatten. Met andere woorden: hoe bepalen we hoeveel procent van je GSM-abonnement of van je elektriciteitsfactuur meetelt voor de boekhouding (het beroepsmatig percentage)?

Schat het beroepsmatig gebruik van je uitgaven eerlijk in! Onze tip bij uitstek: wees eerlijk en correct. Het exact vastpinnen van een percentage beroepsmatig gebruik is een onmogelijke opdracht en gelukkig weet de fiscale administratie dat ook.

Sta even stil bij elke kostencategorie, maak een eerlijke inschatting over de verdeling tussen je beroepsmatig gebruik en het privégebruik, vul het percentage beroepsmatig gebruik in en let’s go!

We zetten je even op weg. Voor uitgaven gerelateerd aan je woning – denk aan je elektriciteit, verwarming, brandverzekering, onroerende voorheffing, etc. – kan je rekening houden met het aantal vierkante meters dat je beroep inneemt ten opzichte van de totale bewoonbare oppervlakte van je woning.

Denk aan de oppervlakte van je bureauruimte, wat opslagruimte voor materiaal in de garage en een paar vierkante meters van je woonruimte, want ook daar zit je wel eens met je laptop mails te beantwoorden. Vergelijk deze optelsom met de bewoonbare oppervlakte van je woning en dat is je percentage beroepsmatig gebruik voor deze uitgaven. Dat percentage kan je dan vast ingeven in Dexxter, zo moet je dat niet bij elke factuur opnieuw aanpassen.

Voor je autokosten kan je terugvallen op een inschatting van het aantal kilometer dat je aflegt voor je zelfstandige activiteit.

En voor je GSM-abonnement, internetkosten en andere gemengde uitgaven? Maak een eerlijke inschatting, overdrijf zeker niet en hou rekening met je uitgeoefende activiteit, de tijd die je daadwerkelijk aan je onderneming besteedt, enzovoort. Maar besef vooral dat het altijd een inschatting blijft en dat weet de fiscus gelukkig ook.

Je zal trouwens ook merken dat Dexxter heel wat uitgaven standaard al op 20% beroepsmatig gebruik heeft gezet voor de bijberoepers. Want met die 20% beroepsmatig gebruik voor de “gemengde” uitgaven zit je veilig bij fiscale controle.

Uiteraard kan je dat heel eenvoudig naar boven of naar beneden aanpassen. Benieuwd welke percentages andere ondernemers toepassen? Vraag het gerust even aan je collega-ondernemers via de Dexxter-community!

Last updated