Sociale bijdragen

Na de inkomsten en uitgaven staan we nu even stil bij de sociale bijdragen!
De sociale bijdragen leggen we uit aan de hand van een aantal zeer concrete vragen. Waarom betaal je sociale bijdragen als bijberoeper? Hoe betaal je deze? Kan je vrijgesteld zijn? En hoeveel sociale bijdragen moet je betalen?
Als laatste sluiten we het hoofdstuk van de sociale bijdragen af met enkele voorbeelden die voor jou als ondernemer in bijberoep van toepassing kunnen zijn.