Hoeveel sociale bijdrage moet ik betalen?

Heel eenvoudig: dat hangt van je winst op jaarbasis af (= inkomsten - beroepsmatige uitgaven).

Als starter maak je een inschatting van je winst op jaarbasis, in vakjargon is dit je netto belastbaar jaarinkomen. Vervolgens zal je 20,5% aan sociale bijdragen moeten betalen op die winst.

Het totaalbedrag aan te betalen sociale bijdragen wordt dan netjes verdeeld over alle kwartalen, zo moet je dat niet in één keer betalen. Elk kwartaal zal je een factuur van je sociaal verzekeringsfonds krijgen voor telkens 1/4 (4 kwartalen) van je te betalen sociale bijdragen op jaarbasis.

Neem zeker een kijkje in het overzicht om de structuur te behouden!

Dus als er tijdens je opstart ergens wordt gevraagd naar je netto belastbaar jaarinkomen, dan is dat simpelweg een inschatting van de winst die je dit jaar hoopt te hebben als zelfstandige. Dat is én blijft een inschatting natuurlijk, geen zorgen dus als je er behoorlijk ver naast zit.

Ook nadat je bent opgestart, kan je steeds bijsturen. Merk je dat je winst behoorlijk begint op te lopen? Dan kan je altijd een mailtje sturen naar je sociaal verzekeringsfonds om een nieuwe inschatting van je netto belastbaar jaarinkomen door te geven. Kort daarop zullen je sociale bijdragen per kwartaal worden aangepast.

Natuurlijk ga je nooit exact je winst kunnen inschatten, verre van zelfs. En uiteraard moet je ook niet constant nieuwe inschatting van je winst op jaarbasis doorsturen naar het sociaal verzekeringsfonds (oef!). Want de sociale bijdragen die je ieder kwartaal betaalt, mag je zien als een voorschot.

Als jij je belastingbrief (de jaarlijkse personenbelasting) indient, dan geef je ook de cijfers van je zelfstandige activiteit door. Dat doe je enerzijds zodat de overheid kan bepalen hoeveel belastingen je moet betalen (of gaat terugkrijgen). Anderzijds omdat je sociaal verzekeringsfonds automatisch toegang heeft tot je ingediende belastingbrief.

Zo weet je sociaal verzekeringsfonds automatisch de winst van je bijberoep. Dan kunnen ze bepalen hoeveel sociale bijdragen je op die winst had moeten betalen, hoeveel je al via de voorschotten tijdens het jaar hebt betaald én uiteraard hoeveel je dan moet bijbetalen (of kan terugtrekken).

Krijg je een brief in de bus met een 'eindafrekening' van je sociaal verzekeringsfonds? Dan is dat exact het bovenstaande scenario, namelijk dat je moet bijbetalen en je daarvan nu de slotafrekening krijgt. Een beetje te vergelijken met je elektriciteitsfactuur waar je ook telkens voorschotten op betaald en finaal een eindafrekening krijgt toegestuurd.

Misschien vind je in onze voorbeelden wel een situatie terug die sterk op de jouwe gelijkt?

En uiteraard kan je als Dexxter-gebruiker op je twee oren slapen. In Dexxter kan je een uitgebreide module terugvinden waarbij we je sociale bijdragen op maat berekenen, geen verrassingen dus!

Samengevat!

Bij de opstart van je zelfstandige activiteit wordt er gevraagd achter je netto belastbaar jaarinkomen. Dat is een inschatting van de winst die je verwacht te maken met je zelfstandige activiteit. Op die winst betaal je 20,5% sociale bijdragen, elk kwartaal krijg je daarvan een factuur van je sociaal verzekeringsfonds als een soort voorschot op de te betalen sociale bijdragen.

Gedurende het jaar kan je steeds bijsturen. Als je winst oploopt, kan je steeds een nieuwe inschatting van de winst die je dat jaar denkt te gaan hebben, doorsturen naar je sociaal verzekeringsfonds. Zo zullen de voorschotten per kwartaal ook hoger worden.

Achteraf kan ook altijd, via een eindafrekening. Want gedurende het jaar betaal je steeds voorschotten per kwartaal. Zijn die te laag of te hoog, dan ontvang je achteraf een eindafrekening, net zoals bij je elektriciteitsfactuur. Dat gebeurt automatisch op basis van je belastingbrief.

Quasi elke ondernemer ontvangt een eindafrekening. Het is praktisch onmogelijk om het exacte bedrag aan sociale bijdragen te betalen gedurende het jaar, eindafrekening horen er bij!

Last updated