Wat is een beroepskost?

Ruim geformuleerd kan je stellen dat een beroepskost een uitgave is die nuttig is voor je zelfstandige activiteit. De fiscus omschrijft het iets formeler als “Een fiscaal aftrekbare beroepskost dient om je omzet te behouden of te vergroten”.

Dat laat natuurlijk nog altijd heel wat ruimte voor interpretatie en die zal er ook altijd blijven. Inschatten of iets in je boekhouding kan, is namelijk nooit exacte wetenschap. Ook niet als je daarvoor beroep doet op een boekhouder, ook dan blijft het een inschatting (die eigenlijk van jou komt).

Het is namelijk aan jou om (bij fiscale controle) aan te tonen waarom een bepaalde uitgave nuttig was voor je zelfstandige activiteit. Voor sommige uitgaven is dat veel evidenter en achteraan deze snelcursus halen we al enkele handige voorbeelden aan. Maar bij andere uitgaven zal je misschien even wat toelichting moeten geven waarom ze nuttig waren voor je onderneming.

Als je een uitgave hebt gedaan en je twijfelt om het bonnetje of factuur in je boekhouding te stoppen, stel je dan even de volgende vraag: als ik als werknemer dezelfde uitgave doe, maar dan voor een werkgever, zou een werkgever deze uitgave dan terugbetalen?

Is het antwoord eerlijk en oprecht 'ja', dan heb je al een stevige indicatie dat die uitgave wel degelijk in je eigen boekhouding mag als beroepskost.

Praktisch voorbeeld: je neemt de trein naar een (potentiële) klant, je hebt een ticket van je treinrit ter waarde van 10 euro maar twijfelt of deze kost in je boekhouding mag.

Als je diezelfde treinrit voor een werkgever zou doen om een (potentiële) klant van je werkgever te bezoeken. Je hebt die treinrit even zelf betaald en vraagt nadien een terugbetaling aan de werkgever. De werkgever zal zeker geneigd zijn om deze treinrit terug te betalen.

Dat geeft alvast een indicatie om in een soortgelijke situatie - waarbij je als zelfstandige je eigen (potentiële) klant bezoekt - deze treinrit in je boekhouding te stoppen.

Last updated