Kan ik als bijberoeper ook vrijgesteld zijn van sociale bijdragen?

Dat kan, maar dan moet je winst per jaar echt wel beperkt blijven. Heel concreet: als je inschat dat je winst op jaarbasis jaar lager zal zijn dan €1.621,71 (bedrag van 2022), dan kan je dat doorgeven aan je sociaal verzekeringsfonds.

Zij zullen je dan voor dat jaar volledig vrijstellen van sociale bijdragen. Als je winst dus laag blijft op jaarbasis, kan je nog een leuke besparing realiseren op je sociale bijdragen.

Kom je op het einde van het jaar op een winst uit boven de €1.621,71? Niet ideaal, want dan moet je alsnog op dat volledige bedrag sociale bijdragen betalen, plus een bedrag aan interesten omdat je onterecht de vrijstelling hebt aangevraagd.

Belangrijk om te onthouden: je bent dus ofwel volledig vrijgesteld zijn van sociale bijdragen (winst kleiner dan €1.621,71) ofwel betaal je op het volledige bedrag aan winst alsnog sociale bijdragen.

Als bijberoep kan die grens van €1.621,71 dus heel belangrijk zijn én dat weten we maar al te goed bij Dexxter. Net daarom kan je steeds je winst en de vrijstellingsgrens terugvinden in Dexxter, zo raak je deze nooit uit het oog.

Last updated