Voorbeelden

-> Ik ben er zeker van dat mijn winst onder de €1.621,71 blijft dit jaar én geef dit ook al door aan mijn sociaal verzekeringsfonds.
Dan zal je sociaal verzekeringsfonds je onmiddellijk vrijstellen van sociale bijdragen. Je zal geen factuur meer krijgen tijdens het jaar.
Achteraf kijkt het sociaal verzekeringsfonds je belastingbrief na om te checken of je winst effectief lager was. Ligt je winst toch hoger? Dan moet je op dat moment alles nog bijbetalen, inclusief interesten.
​
-> Ik ben er zeker van dat mijn winst onder de €1.621,71 blijft dit jaar, maar geef dit niet door aan mijn sociaal verzekeringsfonds.
Dan zal je sociaal verzekeringsfonds per kwartaal de minimum voorschotten van €83,11 blijven aanrekenen.
€1.621,71 * 20,5% = €332,45 aan te betalen sociale bijdragen op jaarbasis. €332,45 aan te betalen sociale bijdragen op jaarbasis delen door 4 kwartalen = €83,11.
Achteraf kijkt het sociaal verzekeringsfonds je belastingbrief na en gaan ze opmerken dat je eigenlijk vrijgesteld mocht zijn. Dan storten ze de betaalde voorschotten gewoon terug op je bankrekening. Daar kan wel wat tijd overgaan, soms tot wel 2 jaar.
​
-> Ik ben er zeker van dat mijn winst boven de €1.621,71 zal uitkomen dit jaar en laat al een inschatting van mijn winst voor het lopende jaar weten aan het sociaal verzekeringsfonds. Ik schat bijvoorbeeld in dat mijn winst dit jaar op €3.000 zal uitkomen.
Dan zal je sociaal verzekeringsfonds de factuur per kwartaal al aanpassen aan je doorgegeven inschatting van de winst op jaarbasis. De inschatting van je winst op jaarbasis (€3.000) wordt vermenigvuldigd met 20,5%, het tarief van de sociale bijdragen. Hierdoor komt de inschatting van de te betalen sociale bijdragen uit op €615 voor een heel jaar.
Dit bedrag van €615 wordt gespreid over de 4 kwartalen van het jaar. Elk kwartaal ontvang je een factuur waarbij ze ¼ van de €615 aanrekenen, zijnde €153,75.
Je winst op jaarbasis doorgeven tijdens het jaar zelf blijft altijd een inschatting uiteraard! Wanneer je nadien je belastingbrief indient, gaat het sociaal verzekeringsfonds op basis daarvan je effectieve winst bekijken.
Te veel voorschotten betaald tijdens het jaar? Die storten ze dan terug, maar opgelet, want daar kan wat tijd overgaan. Soms tot wel 2 jaar.
Te weinig voorschotten betaald tijdens het jaar? Dan krijg je uiteraard nog een eindafrekening waarin ze het extra stukje aan sociale bijdragen nog opvragen (zonder interesten).
​
-> Ik ben er zeker van dat mijn winst boven de €1.621,71 zal uitkomen dit jaar, maar geef dit niet door aan mijn sociaal verzekeringsfonds.
Dan zal je sociaal verzekeringsfonds een minimum voorschot aanrekenen van €83,11 per kwartaal in het lopende jaar. Opgelet dus, de nadruk ligt op het woord: voorschot!
Veel ondernemers gaan er onterecht vanuit dat die €83,11 per kwartaal hun verplichtingen op vlak van sociale bijdragen volledig dekt. Dat is jammer genoeg niet het geval.
Wanneer je de belastingbrief van het vorige jaar indient, gaat het sociaal verzekeringsfonds op basis daarvan je winst bekijken. Die winst wordt dan simpelweg vermenigvuldigd met 20,5% om tot je finale bedrag aan sociale bijdragen te komen.
Te veel voorschotten betaald tijdens het jaar? Die storten ze dan terug, maar opgelet, want daar kan wat tijd overgaan, soms tot wel 2 jaar.
Te weinig voorschotten betaald tijdens het jaar? Dan krijg je uiteraard nog een factuur waarin ze het extra stukje aan sociale bijdragen nog opvragen (zonder interesten).